Preporuka stručnjaka za odlaganje sanitarnog otpada

Preporuka je Zavoda za javno zdravstvo da se otpadne maramice, ubruse, maske, rukavice, krpe i ostali sličan otpad od predmeta osoba u samoizolaciji i osoba koje žive u istom kućanstvu, odlažu u vreću i čvrsto zatvore. Tu vreću potrebno je staviti u drugu vreću te nakon 72 sata odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad. Navedeni otpad ne smije se odlagati u spremnike za selektivni otpad poput papira, plastike i drugog.

Trenutno nema dokaza da je izravan, nezaštićeni kontakt tijekom rukovanja medicinski neopasnim otpadom rezultirao prijenosom virusa COVID-19. Svi koji rukuju komunalnim otpadom trebaju nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i vršiti odgovarajuću higijenu ruku sukladno postupcima zaštite na radu, kao i preporukama Nacionalnog kriznog stožera.

Isti postupak preporučuje i za sve ostale maske i rukavice – dobro zatvaranje u vrećice i nakon 72 sata, odlaganje u komunalni otpad. U zatvorenim vrećicama virus preživi najduže 72 sata, tako da je zbrinjavanje maski i rukavica na gore naveden način dovoljno i sigurno.